Sotaren – En säkerhetsfaktor.

Att hålla eldstäder och rökkanaler rena, förbättrar driftsekonomin märkbart.
Samtidigt försäkrar du dig om att eldstäder och rökkanaler är i gott driftsskick! 
Vi sköter allt från sotning och kontroll av eldstäder och rökkanaler, till rengöring av värmepannor och rökgasanalys.
Vi utför även rengöring och kontroll av ventilationsanläggningar.

Spara pengar, kontakta oss!

Carl-Olof Mattsson

Titel: Sotarmästare
Tel.nr: 0400 52 92 52
E-post: sotare@aland.net

Kontakt

+358 (0)18-23 588

elda@aland.net

Adress

Uppgårdsvägen 14

22100 Mariehamn, Åland

Site by Strax